Portál kolegiálního orgánu | sX-Space.Board je univerzální řešení vytvořené pro optimalizaci pracovního postupu řídících orgánů společnosti – dozorčí rady, představenstva nebo ředitelství, profilových výborů, zajištění efektivních manažerských rozhodnutí a kontroly jejich implementace.

Řešení zohledňuje kompetence a způsob organizace činnosti kolegiálního orgánu a může být stejně úspěšně použito společnostmi a holdingy různých průmyslových odvětví: energetika, finance, hutnictví, strojírenství, chemický a farmaceutický průmysl, podniky zemědělského komplexu, maloobchod a distribuce, průmysl na výrobu alkoholických nápojů atd.

Implementace Portálu kolegiálního orgánu | sX-Space.Board zajistí operativní projednávání a schvalování strategických a správních otázek vedením společnosti. Podpora kvalifikovaného elektronického podpisu a možnost práce v systému při existenci připojení na internet a prohlížeče urychlí projednání naléhavých záležitostí přímo z jakéhokoliv místa uživatele.

Funkční možnosti:

Personální Kancelář (pracovna) uživatele - jednotný firemní standard prezentace informací, všechny otázky jsou přístupny v jedné pracovně

Stejnotypová logika prezentace informací - stejný typ kartiček, úkolů, prvků podnikové obchodní analytiky

Vyhledávání podle kritérií, podpora fulltextového vyhledávání

Automatizace postupu podání přihlášek - otázka k projednání, vysvětlení, zdůvodnění, návrh rozhodnutí

Navrhování tras pro sladění (odsouhlasení) přihlášek a schůzí

Tvorba programu jednání, schvalování členy představenstva s možností předkládání návrhů

Elektronický subsystém hlasování «pro», «zdržet se» nebo «proti», podávání návrhů a komentářů k návrhu rozhodnutí, shrnutí výsledků

Podpora různých algoritmů pro určování výsledků hlasování, nastavení logiky hlasování

Zpracování zápisu z jednání, informování o rozhodnutích rady jejich vykonavatelů, automatizace přiřazení úkolů a kontrola stavu jejich splnění

Flexibilní nastavení oznámení/připomenutí členům rady o nutnosti konkrétních rozhodnutí nebo nadcházejících aktivit/akcí

Centralizované monitorování provozu systému, kniha auditu

Správa šablon dokumentů, příruček, návodů/pokynů

Jmenování zástupců pro období nepřítomnosti

Příležitosti pro správce: správa struktury, obsahu, přístupových práv

Vícejazyčné rozhrání, podpora kvalifikovaného elektronického podpisu

Výhody systému:

sX-Space.Board
Přizpůsobení řešení k místní legislativě, lokalizace v jazyce zákazníka, implementace, školení místních partnerů
sX-Space.Board
Plnohodnotný «tenký klient» zajišťuje činnost systému v jakémkoliv místě, kde je přístup na internet
sX-Space.Board
Široké možnosti vývoje: zpracování vlastních procesů, zpráv/hlášení a formulářů bez programování
sX-Space.Board
Výkonné integrační možnosti: díky otevřenému API má systém možnost integrace s ostatními systémy, jež podporují integrační nástroje. Maximální účinnost práce se dosahuje pomocí produktové řady «sX-Space.Business»
sX-Space.Board
Možnost umístění systému v cloudu nebo na serveru Zákazníka
sX-Space.Board
Adaptivní design s podporou mobilních přístrojů
Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás