Báze znalostí je automatizovaný systém pro vytváření, schvalování, publikování a strukturované ukládání všech normativních předpisů a informačních materiálů společnosti.

Produkt umožňuje zaměstnancům pohodlný přístup k aktuálním verzím normativně-právních předpisů a administrativních dokumentů, referenčním informacím, školicím materiálům, standardním šablonám atd.

Plně automatizovaný životní cyklus dokumentů – tvorba, schvalování, zveřejňování, stažení z oběhu; integrace se systémem správy oběhu dokumentů umožňuje zveřejňovat odsouhlasené dokumenty určitých typů do Znalostní báze.

Zavedení Báze znalostí významně zkracuje čas potřebný k tomu, aby zaměstnanci hledali aktuální normativní, administrativní, referenční, školicí informace a výrazně zlepšovali kvalitu interních a výrobních procesů organizováním centralizované akumulace a opakovaného využití znalostí v rámci společnosti.

Funkční možnosti:

Víceúrovňové úložiště normativní a referenční dokumentace s flexibilním vymezením přístupových práv k dokumentům v závislosti na roli a postavení zaměstnance, typu dokumentu (veřejného nebo neveřejného), jeho druhu a stavu

Vytváření normativně referenčních dokumentů podle šablon s automatickým vyplňováním polí šablony na základě informací zadaných do elektronického formuláře dokumentu

Automatické zveřejňování dokumentu schváleného v systému správy oběhu dokumentů (například nařízení, instrukce atd.) na vhodném místě ve struktuře Znalostní báze, v závislosti na atributech dokumentu

Podpora vlastních procesů odsouhlasení a publikování dokumentů přímo ve Znalostní bázi, možnost podpisu odsouhlasených dokumentů Kvalifikovaným elektronickým podpisem a Elektronickým digitálním podpisem

Možnost ukládání balíčků dokumentů různých typů (Word, PDF, Excel, PowerPoint, Visio) v mezích jednoho normativně-referenčního dokumentu. Funkcionalita automatického vytváření neměnných kopií elektronických dokumentů, včetně - ve formátu určeném k dlouhodobému uložení (PDF/A)

Prohlížení elektronických dokumentů libovolného formátu přímo z karty dokumentu, aniž byste museli instalovat další software. Možnost zabránit ukládání určitých typů dokumentů do počítačů uživatelů a umožnit jím pouze prohlížení obsahu ve webovém rozhraní

Integrace s dalšími informačními systémy, možnost publikování dokumentů, například na interním/externím portálech organizace po absolvování procesu odsouhlasení

Funkcionalita dvoustranných vazeb (odkazů) mezi různými dokumenty

Systém automatické kontroly termínů aktuality dokumentů. Schopnost automaticky odesílat zprávy a úkoly odpovědným zaměstnancům po uplynutí doby platnosti dokumentu

Existence plnohodnotného tenkého klienta s pohodlným designem přizpůsobeného k práci na mobilních přístrojích

Výkonné možnosti vyhledávání a navigace - vícekriteriální vyhledávání podle atributů (včetně vyhledávání podle textu dokumentu), navigace v hierarchii Znalostní báze a tag cloudu (mraku značek). Export výsledků hledání do Excelu

Výhody systému:

Báze znalostí
Uživatelsky pohodlné webové rozhraní přizpůsobené pro práci na mobilních zařízeních
Báze znalostí
Existence mobilních klientů pro platformy Android a iOS s podporou off-line režimu práce (bez přístupu k Systému)
Báze znalostí
Možnost nasazení řešení jak v cloudu, tak ve vlastních data centrech Zákazníka
Báze znalostí
Plnohodnotný systém správy dokumentů - verzování, flexibilní konfigurace přístupových práv, podpora převodu dokumentů do pevného (neměnného) formátu
Báze znalostí
Výkonné možnosti konfigurace systému pro obchodní správce - správa struktury databáze, sad atributů, přístupových práv
Báze znalostí
Flexibilní integrační funkce (plnohodnotné REST API), které vám umožní publikovat dokumenty ve Znalostní bázi a získávat přistup k dokumentům z externích systémů
Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás