Systém správy dokumentů pro podnikání: Office 365 | sX-Space.Business for Office 365 je systém elektronického oběhu dokumentů pro cloudový produkt SharePoint Online a Office 365. Systém kombinuje klasické řízení elektronického oběhu dokumentů a základní funkce správy, zabezpečuje průhledné, kontrolované a řízené plnění automatizovaných procesů vstupních, výstupních dokumentů, interní korespondence, organizačně-administrativních dokumentů, smluv, vytvoření elektronického archivu dokumentů atd.

Systém správy dokumentů pro podnikání: Office 365 | sX-Space.Business for Office 365 je vybudován na bázi platformy SharePoint Online s použitím vizuálních nástrojů Microsoft PowerApps a Flow, pro něž není nutno psát programový kód. Tyto nástroje poskytují rozsáhlé možnosti pro nastavení obchodní logiky a pracovních postupů pro transformaci ručního zpracování dokumentů na digitální, automatizované byznys-procesy.

Funkční možnosti:

Funkční možnosti:
 • Management (správa dokumentace): zpracování vstupních dokumentů, výstupních dokumentů, interní korespondence, smluv, normativně právních a organizačně prováděcích dokumentů, vytvoření elektronického archivu dokumentů, kontrola provádění dokumentů a usnesení atd.
 • Funkcionalita pro přípravu a odsouhlasení elektronických dokumentů
Funkční možnosti:
 • Podpora spolupráce na dokumentech pomocí prostředků platformy Microsoft Office Online - editování a anotace
 • Připojení standardních šablon word-dokumentů s podporou synchronizace atributů karet a dokumentů
Funkční možnosti:
 • Funkcionalita pro připojení rozhodnutí/usnesení na dokumenty, tvorbu úkolů, jejích plnění a kontrolu
 • Podpora nástrojů elektronického digitálního podpisu a kvalifikovaného elektronického podpisu
 • Strukturovaný Archiv elektronických dokumentů
Dodatečné funkce:
 • Umožnění přístupu spolupracovníkům kontragenta (hostujícím uživatelům) k odsouhlasení dokumentů
 • Připojení typových a nastavení vlastních cest pro koordinaci (odsouhlasení)
 • Subsystém oznámení o událostech v systému
Dodatečné funkce:
 • Funkcionalita koordinace v poštovním klientu (také e-mailový klient)
 • Webový klient (adaptivní design) a mobilní klient
 • Funkcionalita pro seznámení s dokumenty
Dodatečné funkce:
 • Vyhledávání dokumentů, smluvních partnerů podle atributů
 • Integrace s Azure Active Directory
 • Zprávy/hlášení a panely monitoringu Power BI
Dodatečné funkce:
 • Nástroje pro integraci s interním a externím portály, evidenčními a ostatními systémy podniku
 • Funkcionalita spravování
Dodatečné funkce:
 • Moduly pro práci s čárovým kódem a QR-kódem
 • Podpora práce s kvalifikovaným elektronickým podpisem a ostatní

Výhody systému:

sX-Space.Business for Office 365
Systém je vyvinut s využitím moderních technologií, zohledňuje nejnovější trendy ve vývoji a implementaci informačních systémů a může být (v případě potřeby) přizpůsoben konkrétní instituci
sX-Space.Business for Office 365
Zakládá se na cloudových službách, integrován s ostatními servisy/aplikacemi Office 365 jako je Outlook, Word, Excel, Power BI a ostatní
sX-Space.Business for Office 365
Použití cloudových technologií umožňuje spolupracovat s kolegy na jediném dokumentu v online režimu a výrazně snížit náklady na nasazení, údržbu a ochranu IT-infrastruktury vaší organizace
Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás