Řízení smluv | sX-Space.Contract for Office 365 je moderní řešení pro provádění smluvních činností podniku, které umožňuje urychlit proces koordinace, odsouhlasení a podpisu smluvních dokumentů, zajistit jejich systemizovanou a spolehlivou úschovu, automatizovat akreditaci kontragentů (smluvních partnerů, zákazníků) a v konečném důsledku snížit celkové náklady na oběh dokumentů. Automatizace zahrnuje všechny klíčové úkony a fáze smluvního procesu – od ověření a akreditace kontragenta, iniciace návrhu smlouvy, jejího schválení a podpisu, až po kontrolu plnění smluvních závazků s automatickým připomenutím prodloužení nebo uzavření.

Implementace Řízení smluv | sX-Space.Contract for Office 365 vám umožňuje výrazně ušetřit čas a prostředky na smluvní aktivity, zjednodušit interakci s dodavateli, automatizovat všechny klíčové fáze smluvního procesu, umožňuje všem účastníkům pracovat na jednom dokumentu současně, minimalizuje riziko ztráty smlouvy a zajišťuje sledování všech změn.

Funkční možnosti:

Umožňuje automatizovat spravování smluvních dokumentů (smlouva, dodatečná dohoda, specifikace, zápis, dodatek, příloha apod.)

Vedení informační příručky kontragentů, kontrola a akreditace kontragenta

Integrace procesu kontroly kontragenta s online servisy YouControl

Automatické připomenutí opětovné akreditace kontragenta

Podpora standardních a atypických šablon smluvních dokumentů a tras jejich koordinace/podpisu. Automatické určení trasy dokumentu v závislosti na typu smlouvy, hodnotě smlouvy, měně nebo jiných podmínkách

Automatické generování a vyplňování DOCX, XLSX-šablon smluvních dokumentů na základě dat obsažených na kartě dokumentu

Možnost ruční editace ve vygenerovaných dokumentech bloků dostupných pro editaci

Existence designera pro koordinaci (schvalování), který vám umožní nakonfigurovat trasy koordinace s libovolným počtem etap a schvalovatelů, paralelním nebo sekvenčním schvalováním

Možnost dálkového (mimo kancelář) výkonu schvalovacích funkcí

Podpora společné simultánní úpravy dokumentu schvalovacími stranami, přidávání komentářů a připojování dalších souborů v průběhu odsouhlasení

Možnost online editace dokumentů bez nainstalovaného softwaru na počítači uživatele

Záznam všech akcí/úkonů v historii dokumentu, kontrola verzování a editace dokumentů

Podpora automatického a ručního generování registračních čísel smluvních dokumentů podle stanovených pravidel

Operativní vyhledávání dokumentů v systému podle různých atributů

Sledování stavů, lhůt a průběhu plnění smluvních závazků, s funkcí připomenutí a možností automatického prodloužení

Převahy systému:

sX-Space.Contract for Office 365
Zkrácení času na přípravu a koordinaci balíčku smluvní dokumentace
sX-Space.Contract for Office 365
Zjednodušení interakce pracovníků různých pracovišť při práci na smlouvách
sX-Space.Contract for Office 365
Systemizace a klasifikace veškeré smluvní činnosti podniku
sX-Space.Contract for Office 365
Možnost dálkové (mimo kancelář) koordinace smluv
sX-Space.Contract for Office 365
Vyloučení chyb souvisejících s projednáním neaktuálních (zastaralých) verzí dokumentů
sX-Space.Contract for Office 365
Možnost sledování pohybu smlouvy, vyloučení incidentů souvisejících s její ztrátou
sX-Space.Contract for Office 365
Podstatné zkrácení času na vyhledávání dokumentů, optimalizace pracovního času zaměstnanců
sX-Space.Contract for Office 365
Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti uložení dokumentace, vymezení přístupových práv k ní
sX-Space.Contract for Office 365
Podpora integrace s ostatními informačními systémy podniku, synchronizace se stávajícími byznys-procesy
sX-Space.Contract for Office 365
Zajištění transparentnosti procesu sjednávání smluvní dokumentace
Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás