Řízení HR-procesů – to je elektronický systém, který automatizuje a spojuje procesy řízení personálu – žádost o nábor, školení, převod do jiného pracovního útvaru, potvrzení ze zaměstnání, žádost o dovolenou a schválení plánů dovolených, změny v rozpisu personálního obsazení, propouštění, robotické platformy atd.

Systém je určen pro podniky a organizace různých forem vlastnictví, finanční instituce a státní orgány.

Implementace systému řízení HR-procesů zajistí průhlednou interakci pracovišť zákazníka v průběhu práce, sníží časové ztráty na vytvoření, vyhledávání a zpracování personálních dokumentů, zvýší prováděcí disciplínu, bezpečnost a spolehlivost ukládání informací, umožní vymezit přístupová práva, eliminuje riziky ztráty a zvýší účinnost řízení personálu společnosti vcelku.

Funkční možnosti:

Žádost o nábor personálu - automatizace byznys-procesu, identifikace účastníků a tras postupu žádosti, sledování jejího stavu, subsystém pravidelných upomínek s možností upozornění nadřízeného, automatické vytvoření schvalovacího dopisu o náboru personálu

Subsystém řízení školení personálu - automatizace podnikových (byznys) procesů zpracování žádostí o vypracování e-kurzů, přihlášek k účasti na školeních, vč. zvýšení kvalifikace, provádění testovacích pohovorů, kalendář akcí, funkcionalita pozvání zaměstnanců na akci, integrace tréninkových plánů s osobním a korporátním kalendářem, subsystém pravidelných připomenutí s možností informovat nadřízeného

Žádost o vydání potvrzení ze zaměstnání - automatizace podnikového procesu umožňujícího zaměstnancům podání žádosti o vydání potvrzení. Tento nástroj může výrazně zjednodušit postup podávání žádostí o potvrzení ze zaměstnání a rovněž výrazně zkrátit dobu jejích zpracování

Žádost o přeložení zaměstnance - automatizace procesu personálního přemístění zaměstnanců uvnitř organizace (z jednoho útvaru/pracoviště na jiný). Tento nástroj přispívá výraznému zkrácení času na vytvoření, vyhledávání a sledování všech žádostí o přeložení personálu, umožňuje zvýšit účinnost práce HR-oddělení a zabezpečuje spolehlivé a bezpečné uschovávání personálních dat

Žádost o změnu rozpisu personálního obsazení - automatizace procesu zadávání a schvalování změn personálního obsazení pro přidávání/vyřazení personálních jednotek (útvarů/pracovních pozic), výsledkem čeho je zpráva se seznamem dohodnutých změn

Schvalování plánů dovolených - komplexní subsystém, který zaměstnancům umožňuje naplánovat prázdninová období předem, v automatickém režimu je sladit se svými nadřízenými a umisťovat informace do personálního programu organizace. Kromě úspory času na sladění plánů dovolených poskytuje subsystém možnost rozdělení dovolených zaměstnanců po celý rok a umožňuje se vyhnout při plánování dovolených jejich překrývání v rámci celé organizace

Žádost o dovolenou - to je nástroj umožňující personálu společnosti podávat v elektronickém režimu žádosti o dovolenou s jejich následujícím automatickým schválením všemi příslušnými nadřízenými. Integrace s personálním systémem organizace a synchronizace plánů dovolených s tímto programem

Propuštění zaměstnance a vyplnění propouštěcího formuláře - jsou to automatizované podnikové procesy, jež umožňují v elektronickém režimu vytvářet a vyplňovat propouštěcí formuláře zaměstnanců, optimalizovat a značně urychlit schvalovací postupy při jejich propuštění. Na základě známých informací o propouštěných zaměstnancích (jejich nadřízených, pracovních útvarech atd.) systém automaticky určí trasu postupování dokumentu v procesu propouštění

Výhody systému:

Řízení HR-procesů
Přizpůsobení řešení místní legislativě, lokalizace v jazyku Zákazníka, implementace, školení místních partnerů
Řízení HR-procesů
Široké možnosti nastavení řešení a jeho vývoje: zpracování vlastních procesů, zpráv/hlášení a formulářů bez programování
Řízení HR-procesů
Výkonné integrační možnosti: Systém může být integrován s jakýmikoliv systémy a portály, které podporují integrační nástroje, například s systémem oběhu elektronických dokumentů, interním portálem atd.
Řízení HR-procesů
Možnost umístění systému v cloudu nebo na serverech Zákazníka
Řízení HR-procesů
Kryptografická ochrana údajů, podpora kvalifikovaného elektronického podpisu
Řízení HR-procesů
Adaptivní design pro práci na mobilních přístrojích a tabletech
Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás