Systém elektronického oběhu dokumentů pro státní orgány | sX-Space.Government – systém elektronického oběhu dokumentů pro orgány veřejné moci a orgány místní samosprávy, který zahrnuje manažerské a administrativní funkce, jakož klasický oběh dokumentů.

Zavedení Systém elektronického oběhu dokumentů pro státní orgány | sX-Space.Government umožní automatizovat procesy papírování a vnitřního oběhu dokladů, zkrátít dobu pro posuzování žádostí a odvolání, zavést elektronický zapis k návštěvě a vyhnout se frontám mezi návštěvníky, zkrátít dobu, kterou zaměstnanci potřebují k provádění rutinních prací a chyb při práci s dokumenty, a zvýšít pracovní disciplínu

Funkční možnosti:

Funkční možnosti:
 • Osobní кabinet zaměstnance: automatizované pracoviště zaměstnance s centralizovaným рřístupem ke všem funkcím Systému
 • Zpracování úkolů: přijímání úkolů, sledování jejich implementace, nastavení oznámení
Funkční možnosti:
 • Přicházející dokumenty: vedení dokumentů, rozhodnutí, registrace příchozí korespondence, které došly do organizace různými způsoby
 • Odchozí dokumenty: vedení dokumentů, e-mailů, rozhodnutí, které zasláno jménem organizace
Funkční možnosti:
 • Interní dokumenty: interní pracovní oběh dokumentů, korespondence, možnost spolupráce
 • Protokoly: vyhotovení výsledků schůzek, jednání nebo dohod
Funkční možnosti:
 • Smlouvy: zpracování, schvalování a podepisování smluv a dodatečných dohod
 • Chatovací roboty pro platformy Viber a Telegram
 • Podpora kvalifikovaného elektronického podpisu (КEP)
Dodatečné funkce:
 • Správa a kontrola životního cyklu dokumentů: vytváření, ukládání, editování verzí a registrace, schvalování, změna formátu, archivace, předávání atd.
 • Tenký klient - pro práci se systémem potřebujete pouze prohlížeč, moderní adaptabilní design
 • Personální modul - integrace s interními LDAP a HR systémy, automatizace HR procesů
Dodatečné funkce:
 • Funkcionál nahrazení zaměstnance: vedoucí - pomocník a vedoucí - zástupce
 • Schvalování dokumentů (paralelní, sekvenční, smíšené), výkonný návrhář koordinace tras, automatické definování hlavních a vedlejších vykonavatelů v rezolucích
 • Spojení mezi dokumenty, nastavení a ovládání šablonou dokumentů
Dodatečné funkce:
 • Kontrola provádění, nastavení úrovní eskalace
 • Pokročilé vyhledávání dokumentů, včetně fulltextového (podle obsahu dokumentů)
 • Kalendář událostí, rezervace zdrojů, integrace s kalendáři Microsoſt Exchage, Kalendář Google
Dodatečné funkce:
 • Integrace s cloudovými službami Google Drive/Google Document, podpora balíčku OnlyOffice
 • Subsystém regulace a kontroly práv
 • Výkonný systém sestavování výkazů, velké množství vestavěných výkazů
 • Podpora víceúrovňového verzování dokumentů se schopností porovnávání změn

Výhody systému:

sX-Space.Government
Centralizovaná instalace: schopnost instalovat systém v cloudu na celostátní úrovni a propojit velké množství komunit prostřednictvím státních rozvojových programů
sX-Space.Government
Místní instalace/soukromé cloudy: možnost implementace systému v samostatném regionu
sX-Space.Government
Shoda s požadavky evropských kryptografických standardů a Standard StDSTU-4145-2002 (Národní ukrajinský standard digitálního podpisu) na základě eliptických křivek, úroveň G2)
sX-Space.Government
Rozsáhlé možnosti pro přizpůsobení řešení a jeho vývoje: vývoj vlastních procesů, výkazů a formulářů bez programování
sX-Space.Government
Integrace s dalšími informačními systémy, které podporují nástroje integrace
sX-Space.Government
Plná integrace do systému elektronické interakce výkonných orgánů, verze 2.0, podpora všech dostupných obchodních scénářů
sX-Space.Government
Využití moderních technologií identifikace uživatelů: Bank ID, Mobile ID nebo Kvalifikovaný Elektronický Podpis
sX-Space.Government
Adaptivní design webových aplikací, mobilní aplikace pro iOS a Android
sX-Space.Government
Podpora horizontálního a vertikálního škálování a schopnost vytvářet konfigurace odolné proti chybám pro zaručenou kvalitu obsluhy pro uživatele
sX-Space.Government
Řešení je postaveno na open-source platformě Alfresco Community Edition, která umožňuje nasazení na zcela bezplatném softwarovém zásobníku
Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás