Systém správy dokumentů pro podnikání | sX-Space.Business je systém pro elektronickou správu oběhu dokumentů pro obchodní podniky a organizace, finanční instituce a pojišťovny, který kombinuje klasické řízení elektronického oběhu dokumentů a základní funkce správy.

Implementace Systém správy dokumentů pro podnikání | sX-Space.Business umožní automatizovat všechny procesy papírování (správy dokumentace) a interního oběhu dokumentů, urychlit vykonání rutinní práce zaměstnanci, minimalizovat chyby při práci s dokumenty a zvýšit prováděcí disciplínu.

Funkční možnosti:

Funkční možnosti:
 • Pohodlná Osobní kancelář (nebo také pracovna) zaměstnance: Agregace úkolů, dokumentů, odkazů na externí zdroje, katalog obchodních procesů
 • Výkonné nástroje pro zpracování úkolů: převzetí úkolů s přihlédnutím k prioritě, sledování jejich plnění, názorná vizualizace úkolů, jejichž termín plnění vypršel nebo se blíží
 • Interní dokumenty: interní korespondence, zpracování žádosti, personální dokumenty, zprávy/hlášení, interní regulační dokumenty atd. Flexibilní nastavení šablon dokumentů. Pohodlný návrhář (konstruktor) tras koordinace, podepisování a provádění dokumentů, nastavení kontroly výkonu (včetně cyklického)
Funkční možnosti:
 • Smlouvy: odsouhlasení a podpis smluv, dodatečných dohod, specifikací, faktur atd., podpora šablon dokumentů, možností společné práce na návrhu smlouvy. Připomenutí o prolongaci, podpora právně významného oběhu dokumentů se smluvními partnery
 • Nařízení a pokyny: odsouhlasení a podepisování, podpora šablon dokumentů, vykonání, kontrola vykonání, seznámení
 • Zápisy: zpracování porad, schůzek, dohod, formulování otázek a řešení, odsouhlasení a podepisování, podpora šablon dokumentů, plnění, kontrola splnění
Funkční možnosti:
 • Vstupní dokumenty: zpracovaní korespondence, projednání, plnění a kontrola, podpora čárového kódování, integrace s elektronickou poštou a systémy externího právně významného oběhu dokumentů
 • Výstupní dokumenty: zpracování korespondence, komunikace s vstupným dokumentem, odsouhlasení a podepisování, podpora šablon dokumentů, integrace s elektronickou poštou a systémy externího právně významného oběhu dokumentů
 • Personální modul, blok HR-procesů
Funkční možnosti:
 • Možnost nastavení vlastních tras obchodních procesu ve výkonném konstruktoru, jež podporuje notaci BPMN 2.0
 • Podpora připojování kvalifikovaného elektronického podpisu a jeho vizualizace v dokumentu
 • Boty pro platformy Viber a Telegram
Dodatečné funkce:
 • Správa a řízení životního cyklu dokumentu: vytváření, ukládání, úpravy, přidávání souborů, správa verzí, registrace, odsouhlasení, podepisování, provádění, archivace, přenos atd.
 • Skenování papírových dokumentů (včetně proudového), tisk a rozeznávání čárových kódů a QR-kódů
Dodatečné funkce:
 • Funkcionalita pro nahrazení zaměstnance: vedoucí-asistent a vedoucí-zástupce
 • Schvalování dokumentů: paralelní, sekvenční, smíšené
 • Rozšířené vyhledávání dokumentů (včetně fulltextových, podle obsahu dokumentů) s přihlédnutím k morfologii
Dodatečné funkce:
 • Kalendář událostí, rezervace zdrojů (zasedací místnosti, projektory, obrazovky atd.), integrace s kalendáři Microsoſt Exchage, Google Calendar
 • Subsystém řízení rolí a práv uživatelů, integrace s LDAP/Active Directory pro autentizaci (ověření) a přiřazení oprávnění k přístupu
Dodatečné funkce:
 • Integrace s cloudovými uložišti Google Drive/Google Document, podpora balíku OnlyOffice, což zahrnuje možnost společné práce
 • Výkonné nástroje k vytvoření zpráv/hlášení, velké množství vestavěných šablon, včetně šablon sledování prováděcí disciplíny. Integrace panelů obchodní analytiky a její vizualizace
 • Podpora víceúrovňového verzování dokumentů s možností sledování změn

Výhody systému:

sX-Space.Business
Centralizované a lokální rozbalování: možnost nasazení řešení v cloudu nebo infrastruktuře Zákazníka, vytvoření hybridních řešení
sX-Space.Business
Možnost připojení územních pracovišť a sdružených podniků
sX-Space.Business
Rozsáhlé možnosti nastavení řešení a jeho vývoje: vypracování vlastních procesů, hlášení, elektronických formulářů a šablon dokumentů bez programování
sX-Space.Business
Integrace s ostatními informačními systémy, existence výkonných otevřených API (REST, SOAP, plnohodnotná realizace CMIS-standardu) pro rychlou integraci
sX-Space.Business
Použití Bank ID, Mobile ID nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, podpora dvoufaktorové autentizace
sX-Space.Business
Ochrana informací - šifrování dat (jak při odesílání po síti, tak i v místě uložení dokumentů a metadat)
sX-Space.Business
Plnohodnotná práce prostřednictvím webového prohlížeče («tenký klient»), moderní design přizpůsobený k použití v mobilních přístrojích. Zvláštní mobilní aplikace pro iOS a Android s podporou práce v off-line režimu
sX-Space.Business
Ultra vysoká operační rychlost - při existenci dostatečných kapacit a komunikačních kanálů je čas vyobrazení většiny obrazovek Systému - do 2 sekund
sX-Space.Business
Podpora horizontálního a vertikálního škálování a schopnost vytvářet konfigurace odolné proti chybám pro zaručenou kvalitu obsluhování zákazníků. Desítky tisíc uživatelů mohou pohodlně pracovat současně
sX-Space.Business
Řešení je postaveno na platformě Alfresco Community Edition s otevřeným kódem, která vám umožňuje nasadit Systém na zcela bezplatný softwarový zásobník (stack) bez nutnosti nákupu dalších licencí
Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás