sX Web Framework
sX-Space.Petitions
Jediný systém místních peticí | sX-Space.Petitions – je automatizovaný systém, který poskytuje obyvatelům obci (vesnice, okresu, teritoriální obce, oblasti) příležitost iniciovat nové a udržovat stávající petici k orgánům místní samosprávy....
sX-Space.Budget
Veřejný rozpočet | sX-Space.Budget – elektronický systém interakce městských nebo jiných orgánů místní samosprávy s veřejností, zaměřený na přilákání obyvatel k zapojení do rozpočtového procesu prostřednictvím rozhodování o rozdělení části...
Portál státních služeb a Kabinet občana
Portál státních služeb a Kabinet občana – je informační zdroj který je určen maximálně zjednodušit poskytování administrativních a elektronických služeb občanům nebo právnickým osobám.
Kabinet zaměstnance
Kabinet zaměstnance je jediným přístupovým bodem zaměstnanců do interního firemního prostoru společnosti, který poskytuje rychlý a pohodlný přístup ke všem úkolům, procesům, dokumentům, sociálním sítím, modulům systému společnosti a mnoha...

Služba

Testování

Vlastní testovací laboratoř, která poskytuje funkční a regresní testování, testování grafického uživatelského rozhraní a použitelnosti, testování výkonu a zátěžové testování, testování bezpečnosti informací.

SharePoint/Office 365

Kvalitu služeb, které denně poskytujeme zákazníkům po celém světě, potvrzuje certifikát shody s požadavky normy ISO 9001: 2015 „Systémy managementu kvality. Požadavky „. Úroveň zabezpečení je potvrzena certifikátem shody s požadavky ISO 27001 Informační bezpečnost.

K2

soft Xpansion přináší standardní a vlastní řešení pro softwarové technologie a platformy Alfresco Community Edition, OpenText Documentum, Microsoft SharePoint, K2, sX Web Framework a související technologie.

OpenText Documentum

Rozsáhlé zkušenosti s vývojem a implementací řešení pro podniky a organizace veřejného sektoru, bankovního sektoru, průmyslu a komerčních organizací a také poskytuje outsourcingové služby pro vývoj softwaru na těchto a souvisejících technologiích.

Alfresco Community Edition

Jako součást komplexních služeb lze nabídnout celou škálu prací při implementaci systémů a rozhodnutí: příprava technického úkolu a infrastrukturního projektu, vývoj architektonického projektu, vývoj a testování rozhodnutí, příprava prostředí, nasazení a přizpůsobení, uvedení do provozu, podpora, migrace na nový systém, integrace s jinými systémy. Zákazníkovi se tak nabízí optimální rozhodnutí o nákladech a funkčnosti na základě posledních úspěchů v oblasti informačních technologií.

Zákazníci

Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás