MS SharePoint
Objednávky a služby (automatizace procesů)
Objednávky a služby (automatizace procesů) – zabezpečuje Zákazníky technologickými řešeními pro monitoring, automatizaci, optimalizaci a včasné získání služeb prostřednictvím tvorby jednoduchých objednávek typu «jedním klikem».
sX-Space.Contract for Office 365
Řízení smluv | sX-Space.Contract for Office 365 je moderní řešení pro provádění smluvních činností podniku, které umožňuje urychlit proces koordinace, odsouhlasení a podpisu smluvních dokumentů, zajistit jejich systemizovanou a spolehlivou...
Podnikový portál
Podnikový portál organizace vytváří jednotný informační prostor pro spolupráci zaměstnanců
sX-Space.Business for Office 365
Systém správy dokumentů pro podnikání: Office 365 | sX-Space.Business for Office 365 je systém elektronického oběhu dokumentů pro cloudový produkt SharePoint Online a Office 365. Systém kombinuje klasické řízení elektronického...
sX-Space.Petitions
Jediný systém místních peticí | sX-Space.Petitions – je automatizovaný systém, který poskytuje obyvatelům obci (vesnice, okresu, teritoriální obce, oblasti) příležitost iniciovat nové a udržovat stávající petici k orgánům místní samosprávy....
Řízení HR-procesů
Řízení HR-procesů – to je elektronický systém, který automatizuje a spojuje procesy řízení personálu – žádost o nábor, školení, převod do jiného pracovního útvaru, potvrzení ze zaměstnání, žádost o dovolenou...
Báze znalostí
Báze znalostí je automatizovaný systém pro vytváření, schvalování, publikování a strukturované ukládání všech normativních předpisů a informačních materiálů společnosti. Produkt umožňuje zaměstnancům pohodlný přístup k aktuálním verzím normativně-právních předpisů a administrativních...
sX-Space.Budget
Veřejný rozpočet | sX-Space.Budget – elektronický systém interakce městských nebo jiných orgánů místní samosprávy s veřejností, zaměřený na přilákání obyvatel k zapojení do rozpočtového procesu prostřednictvím rozhodování o rozdělení části...
sX-Space.Board
Portál kolegiálního orgánu | sX-Space.Board je univerzální řešení vytvořené pro optimalizaci pracovního postupu řídících orgánů společnosti – dozorčí rady, představenstva nebo ředitelství, profilových výborů, zajištění efektivních manažerských rozhodnutí a kontroly jejich...

Služba

Testování

Vlastní testovací laboratoř, která poskytuje funkční a regresní testování, testování grafického uživatelského rozhraní a použitelnosti, testování výkonu a zátěžové testování, testování bezpečnosti informací.

SharePoint/Office 365

Kvalitu služeb, které denně poskytujeme zákazníkům po celém světě, potvrzuje certifikát shody s požadavky normy ISO 9001: 2015 „Systémy managementu kvality. Požadavky „. Úroveň zabezpečení je potvrzena certifikátem shody s požadavky ISO 27001 Informační bezpečnost.

K2

soft Xpansion přináší standardní a vlastní řešení pro softwarové technologie a platformy Alfresco Community Edition, OpenText Documentum, Microsoft SharePoint, K2, sX Web Framework a související technologie.

OpenText Documentum

Rozsáhlé zkušenosti s vývojem a implementací řešení pro podniky a organizace veřejného sektoru, bankovního sektoru, průmyslu a komerčních organizací a také poskytuje outsourcingové služby pro vývoj softwaru na těchto a souvisejících technologiích.

Alfresco Community Edition

Jako součást komplexních služeb lze nabídnout celou škálu prací při implementaci systémů a rozhodnutí: příprava technického úkolu a infrastrukturního projektu, vývoj architektonického projektu, vývoj a testování rozhodnutí, příprava prostředí, nasazení a přizpůsobení, uvedení do provozu, podpora, migrace na nový systém, integrace s jinými systémy. Zákazníkovi se tak nabízí optimální rozhodnutí o nákladech a funkčnosti na základě posledních úspěchů v oblasti informačních technologií.

Zákazníci

Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás