Testování softwaru

Specialisté testovací laboratoře společnosti poskytují služby nezávislého testování softwarových produktů
 • Funkční a regresní testování
 • Testování grafického uživatelského rozhrání (GUI), usability
 • Stresové testování
 • Testování výkonnosti a zátěžové testování
 • Testování informační bezpečnosti

Existují bohaté zkušenosti s testováním obchodních podnikových procesů, vývojem testovacích specifikací, testovacích scénářů a testovacích případů, stejně jako s používáním různých systémů evidence vad

Funkční testování

Naše společnost poskytuje kompletní sadu služeb pro funkční testování softwaru, včetně přípravy testovacích scénářů (test cases), provádění (včetně pravidelné) testů v následujících směrech:

 • Ergonomičnost a pohodlnost použití
 • Soulad s funkčními a technickými požadavky
 • Bezpečnost a ochrana před neoprávněným použitím
 • Správnost a úplnost dokumentace pro softwarový balíček

Jako součást funkčního testování provádíme také:

 • Komponentní testování
 • Regresní testování
 • Testování přijetí
 • Smoke-testování

Pro automatizaci rutinních testovacích operací naši odborníci využívají prostředky automatického testování (QTP, Selenium) – doporučujeme provádět vypracování automatizovaných testů souběžně s vývojem softwaru.

Zátěžové testování
 • Vypracování a schválení zkušebních scénářů se Zákazníkem
 • Vytvoření skriptů pro automatizaci zátěžových testů (НP LoadRunner, JMetter) a provedení zátěžového testování
 • Vypracování skriptů pro generování velkých objemů testovacích dat
  „Měření“ výkonnosti systému za různých podmínek zatížení a kombinovaných scénářů, provedení zátěžových testů
 • Diagnostika problematických míst systému a poskytování doporučení pro zvýšení produktivity
 • Zjištění mezních ukazatelů výkonosti systému
 • Provádění pravidelných zátěžových testů, aby se zabránilo zhoršení výkonnosti systému
 • Provádění testů na odolnost systému proti selháním/chybám – simulace chyb/selhání na různých úrovních systému při vysokém zatížení a sledování schopnosti systému zajistit odolnost proti chybám
 • Zjištění stupně škálovatelnosti systému
 • Zavedení monitorování výkonnosti jako součásti průmyslového provozu vysoce zatížených systémů, vývoj a implementace procesu řízení kapacit (výkonů)

Výhody spolupráce s námi

Testování
Tým profesionálů majících velké zkušenosti jak s testováním vlastních produktů společnosti (průměrná pracovní zkušenost odborníků testovací laboratoře je 6 let), tak i s prováděním testování softwaru na zakázku
Testování
Možnost flexibilního rozšíření zásoby zdrojů pro testování (do 10 lidí)
Testování
Testování Desktop-produktů pro Windows, mobilních aplikací
Testování
Testování nízkoúrovňových produktů (firewally, antiviry)
Testování
Testování Entertainment-produktů
Testování
Testování web-aplikací pro enterprise-sektor (banky, pojišťovny, velké holdingové společnosti a skupiny společností). Více než 8leté zkušeností s testováním vysoce výkonných podnikových aplikací, více než 20 velkých projektů na zátěžové testování a optimalizaci systémů
Testování
Testování produktů se špatně formalizovanými byznys požadavky
Testování
Vytvoření kompletních zátěžových skriptů (30 různých rolových scénářů) a provádění zátěžových testů pro imitaci práce 12 tisíc uživatelů bankovního systému obsahujícího údaje o 5 milionech klientů, po dobu 10 hodin. V důsledku projektu, který trval měsíc, se produktivita - čas na dokončení kritických důležitých obchodních operací - zlepšil 5–100násobně, systém dosáhl projektového zatížení
Testování
Tříletý projekt pro sledování výkonnosti vysoce zatíženého bankovního systému (třístupňová architektura, 25 serverů jako součást počítačového komplexu). Ve špičkových obdobích, kdy se zatížení systému zvýšilo až 50krát, nebyly pozorovány žádné poruchy
Testování
Optimalizace vysoce zatíženého bankovního systému. V důsledku komplexu optimalizačních prací byl systém schopen obsluhovat pětinásobně větší počet simultánních uživatelů na stávajícím zařízení
Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás