Vypracování řešení na platformě Alfresco Community Edition

Vytvoření portálových řešení, podnikových portálů/interních podnikových portálů, portálů kolegiálních orgánů/dozorčích rad, projektových místnosti

Automatizace interního oběhu dokumentů pro obchod a orgány státní správy. Funkcionalita klasického systému elektronického oběhu dokumentů z „krabice“ (vstupní, výstupní, interní) realizovaná v moderním designu; pohodlný web-klient adaptovatelný k práci na mobilních přístrojích. Výkonný konstruktor procesů umožňující zaměstnancům Zákazníka samostatně vypracovávat trasy obchodních procesů

Plnohodnotná podpora elektronických digitálních podpisů/kvalifikovaných elektronických podpisů (EDP/KEP), vytvoření systémů právně významného elektronického oběhu dokumentů. Integrace s externími providery právně významného elektronického oběhu dokumentů

Automatizace netriviálních výrobních a organizačních procesů společnosti na platformě Alfresco Community Edition. Integrace s interními systémy společnosti (ERP, HR, adresářovými službami, weby a jin.), externími IT-servisy a řešeními

Vytvoření archivů, včetně archivů normativně-referenční dokumentace, znalostních databází, archivů projektové a konstrukční dokumentace, databází protistran, archivů klientských souborů pro banky

Plnohodnotná automatizace smluvní činnosti - podpora typových a netypových smluv, dodatečných dohod, společné práce na elektronických dokumentech, verzování a funkcionalita porovnávání verzí dokumentu, podpora EDP/KEP, integrace s interními účetními a evidenčními systémy

Vývoj uživatelských produktů s nestandardním rozhraním a vysokou úrovní usability, řešení pro mobilní zařízení integrovaná do systémů oběhu dokumentů (workflow). Vytvoření chatovacích robotů pro různé robotické platformy, které usnadňují interakci s systémem elektronického oběhu dokumentů

Projektování, vývoj a implementace vysoce zatížených řešení zabezpečujících vysokou dostupnost servisů. Podpora nasazení řešení na vlastních stránkách Zákazníka, v soukromých, veřejných a hybridních „cloudech“, externích datových centrech

Audit stávajících řešení, doporučení k optimalizaci produktivity a zlepšení usability

Security - testování řešení, tvorba doporučení ke zlepšení chráněnosti a bezpečnosti webových stránek

Podpora stávajících řešení, modernizace, migrace na nové verze platformy

Výhody spolupráce s námi

Alfresco Community Edition
Více než 10leté zkušenosti práce s platformou
Alfresco Community Edition
Všichni naši specialisté mají velké zkušenosti s vývojem a implementací systémů na platformě Alfresco Community Edition
Alfresco Community Edition
Máme vyvinuty vlastní hotové systémy elektronického oběhu dokumentů pro státní orgány sX-Space.Government a pro obchod sX-Space.Business umožňující automatizovat základní procesy s minimálními náklady na práci
Alfresco Community Edition
Zkušenosti s navrhováním vysoce zatížených systémů (až do 6 000 současně pracujících uživatelů)
Alfresco Community Edition
Kompletní nabídka služeb pro vývoj a implementaci - od průzkumu a sestavení obchodních požadavků až po implementaci a podporu řešení
Alfresco Community Edition
Vlastní infrastruktura pro vedení projektů
Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás