Dokončené projekty

Správa dokumentů, Archivace, BI, Finanční sektor

Archiv klientských případů

2011 EMC Documentum
Popis projektu

Systém umožňuje automatizovat procesy přenosu dokumentů z pobočky banky, zpracování, ukládání a vyhledávání bankovních dokumentů a také oddělující úrovně přístupu k atributivním informacím a obsahu dokumentů na úrovni poboček, regionálních ředitelství a centrální banky divize.

Funkční možnosti
 • Automatizace fáze Time to Yes (rozhodování) procesu půjčky – tvorba a vyplňování údajů o žádosti o půjčku, posouzení službami a schválení
 • Flexibilní stanovení trasy obchodního procesu na základě údajů o žádosti o půjčku a požadovaných podmínkách půjčky
 • Automatizace fáze „Time to Money“ (dokumentace půjčky) úvěrového procesu – univerzální schválení a podpis úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, záruky, včetně digitálního podpisu
 • Subsystém pro udržování současných podmínek úvěrových smluv, monitorovací ukazatele, načasování kolaterálních šeků
 • Agregace a vizualizace analytického výkaznictví pro klienty, skupiny klientů, udržování „úvěrové historie“ dlužníků
 • Konfigurace kontrolní funkce v procesech obsluhy požadavků na úvěr
 • Vytváření zpráv o stavu schválení určitých dokumentů a pravidelné zasílání těchto zpráv manažerům
 • Integrace s dalšími bankovními systémy a službami za účelem uspořádání konceptu „jediného klienta“
 • Flexibilní rozlišení přístupových práv v závislosti na roli a pozici zaměstnance, strukturální jednotce, typu dokumentu, klientském segmentu
 • Subsystém pro výpočet úvěrových ukazatelů, ukazatelů solventnosti a kolaterálu
 • Centralizované ukládání informací o skupinách společností, dlužnících, žádostech o úvěr a indikativech, úvěrových limitech, smlouvách, objektech zajištění; všechny informace jsou uloženy centrálně a jsou k dispozici uživatelům podle jejich úředního oprávnění
 • Hledání dokumentů v úložišti podle různých atributů, možnost exportu výsledků do formátu MS Excel
Výsledky implementace
 • 180 000 jednotlivých spisů zákazníků
 • 40 000 spisů právnických osob
 • 600 souběžných uživatelů
 • Nahrání do systému v elektronické podobě 90% papírových dokumentů klientů
 • Snížení nákladů o 27,5%

Systém elektronické správy dokumentů "Office"

2011 EMC Documentum
Popis projektu

Systém, který automatizuje odchozí, příchozí, interní dokumenty i objednávky a protokoly.

Funkční možnosti
 • Zpracování příchozích, odchozích, interních dokumentů
 • Zpracování žádostí občanů
 • Zpracování objednávek a objednávek
 • Správa smluv
Výsledky implementace
 • Podporuje až 1 000 současných uživatelů
 • Zvyšte efektivitu práce o 60%
 • Úspora mezd přes 500 000 UAH (asi 381 000 Kč)/rok