Dokončené projekty

BI, Průmysl, Alfresco Community Edition

Systém elektronické správy dokumentů sX-Space.Business

2019 - 2020 Alfresco Community Edition
Popis projektu

Zajištění automatizace procesů pracovního toku v podniku a zlepšení funkcí správy. Byl zaveden systém sX-Space.Business, který se skládá z modulů: kancelářská práce, kalendář událostí, personál, osobní schůzka, modul pro vyjednávání smluv. V rámci projektu byli vyškoleni specialisté a poskytnuta garantovaná technická podpora systému.

Funkční možnosti
  • Kancelářská práce. Zpracování příchozích a odchozích dokumentů, interní korespondence, organizačních a administrativních dokumentů, protokolů, příkazů a pokynů, pokynů, sjednávání smluv, sledování plnění rezolucí;
  • Kalendář akcí. Díky této funkcionalitě je možné plánovat schůzky a události, kontrolovat dostupnost volných zdrojů a času a rezervovat je,
  • Rámečky. Udržování a změna organizační struktury; zakládání nových a archivace propuštěných zaměstnanců; ukládání informací o zaměstnancích: přidávání / odebírání zaměstnanců do / ze stromu organizační struktury;
  • Osobní přivítání vedením. Umožňuje naplánovat schůzku, vytvářet úkoly a dokumenty.
Výsledky implementace

Zavedení systému elektronické správy dokumentů sX-Space.Business umožnilo automatizovat práci v kanceláři a interní pracovní postupy, zrychlit rutinní práci zaměstnanců, minimalizovat chyby při práci s dokumenty a zlepšit výkonnou disciplínu.