Dokončené projekty

Správa dokumentů, Archivace, BI, Finanční sektor, MS SharePoint

Obchodní (byznys) analytika pro elektronický archiv

2013 MS Silverlight, MS SharePoint
Popis projektu

Elektronický archiv klientských případů a operací na platformě MS SharePoint.

Funkční možnosti
 • Registrace dokumentů
 • Hledání případů, svazků, dokumentů, včetně fulltextového vyhledávání (podle obsahu dokumentů)
 • Automatický převod dokumentů do formátu PDF/A
 • Skenování papírových dokumentů, tisk čárových kódů, import elektronických dokumentů do archivu, včetně dokumentů s digitálním podpisem
 • Podpora importu a exportu elektronického dokumentu v ASiC – formátu, který splňuje požadavky EU
 • Audit operací, formování a schvalování aktů ničení, předávání případů divizím
 • Vytvoření osvědčení o převzetí
 • Kniha účetnictví příjmů a vyřazení dokumentů
 • Statistická zpráva v kontextu oddělení, nomenklatura případů, další přizpůsobení zpráv, možnost připojení návrháře zpráv
 • Konfigurace matice přístupových práv v kontextu organizační struktury, rolí, nomenklatury případů
 • Podpora elektronického digitálního podpisu (EDS) a kvalifikovaného digitálního podpisu (CEP)
 • Streamovací a nestreamující skenovací komponenty.
Výsledky implementace
 • Zabezpečené centralizované ukládání klientských dokumentů
 • Nástroje pro digitalizaci papírových dokumentů (komponenty pro streamované a nestreamované skenování, zlepšení kvality naskenovaných kopií, rozpoznávání textu)
 • Obousměrná integrace s interními bankovními systémy (ABS, datové trhy)
 • Více než 20 automatizovaných obchodních procesů pro správu úvěrových transakcí a automatizovaných pracovních stanic pro zaměstnance back office.