Dokončené projekty

Řízení podnikových procesů, Správa zaměstnanců, Správa dokumentů, BI, Finanční sektor

Archiv klientských případů

2011 EMC Documentum
Popis projektu

Systém umožňuje automatizovat procesy přenosu dokumentů z pobočky banky, zpracování, ukládání a vyhledávání bankovních dokumentů a také oddělující úrovně přístupu k atributivním informacím a obsahu dokumentů na úrovni poboček, regionálních ředitelství a centrální banky divize.

Funkční možnosti
 • Automatizace fáze Time to Yes (rozhodování) procesu půjčky – tvorba a vyplňování údajů o žádosti o půjčku, posouzení službami a schválení
 • Flexibilní stanovení trasy obchodního procesu na základě údajů o žádosti o půjčku a požadovaných podmínkách půjčky
 • Automatizace fáze „Time to Money“ (dokumentace půjčky) úvěrového procesu – univerzální schválení a podpis úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, záruky, včetně digitálního podpisu
 • Subsystém pro udržování současných podmínek úvěrových smluv, monitorovací ukazatele, načasování kolaterálních šeků
 • Agregace a vizualizace analytického výkaznictví pro klienty, skupiny klientů, udržování „úvěrové historie“ dlužníků
 • Konfigurace kontrolní funkce v procesech obsluhy požadavků na úvěr
  Vytváření zpráv o stavu schválení určitých dokumentů a pravidelné zasílání těchto zpráv manažerům
 • Integrace s dalšími bankovními systémy a službami za účelem uspořádání konceptu „jediného klienta“
 • Flexibilní rozlišení přístupových práv v závislosti na roli a pozici zaměstnance, strukturální jednotce, typu dokumentu, klientském segmentu
 • Subsystém pro výpočet úvěrových ukazatelů, ukazatelů solventnosti a kolaterálu
 • Centralizované ukládání informací o skupinách společností, dlužnících, žádostech o úvěr a indikativech, úvěrových limitech, smlouvách, objektech zajištění; všechny informace jsou uloženy centrálně a jsou k dispozici uživatelům podle jejich úředního oprávnění
 • Hledání dokumentů v úložišti podle různých atributů, možnost exportu výsledků do formátu MS Excel.
Výsledky implementace
 • Archiv obsahuje asi 10 milionů dokumentů
 • S archivem pracuje současně až 1 500 uživatelů
 • Systém je v bance úspěšně provozován již 5 let
 • V rámci projektu byla implementována obousměrná integrace s ABS na platformě SAP, která umožňuje jednak aktualizovat informace v archivu daty z ABS, jednak použít archiv z předního systému pro primární identifikace zákazníků
 • Centralizovala práci back-office divize banky
 • Významných úspor bylo dosaženo díky počtu zaměstnanců zaměstnaných v dokumentárních operacích
 • Bylo dosaženo významného zmenšení oblasti přidělené pro ukládání archivů.

Archiv normativní a referenční dokumentace: "Strom znalostí"

2011 EMC Documentum
Popis projektu

Jedná se o automatizovaný systém pro vytváření, schvalování, publikaci a strukturované ukládání všech regulačních a referenčních materiálů společnosti, který zaměstnancům umožňuje pohodlný přístup k aktuální verzi regulačních a administrativních dokumentů, referenčních informací, školicích materiálů, typických šablon, a podobně.

Funkční možnosti
 • Víceúrovňové úložiště referenční dokumentace s flexibilní diferenciací přístupových práv k dokumentům v závislosti na roli a postavení zaměstnance, typu dokumentu (veřejném nebo neveřejném), jeho typu a stavu
 • Vytváření normativních a referenčních dokumentů pomocí šablon s automatickým vyplňováním polí šablon na základě informací zadaných v elektronické podobě dokumentu
 • Automatické zveřejnění dokumentu schváleného v systému pracovního postupu (například objednávka, objednávka atd.) Na příslušném místě ve struktuře znalostního stromu v závislosti na atributech dokumentu
 • Podpora vašich vlastních procesů schvalování a publikování dokumentů přímo ve Stromu znalostí, schopnost podepisovat schválené dokumenty CEP a EDS
 • Funkční obousměrné odkazy (odkazy) mezi různými dokumenty
 • Automatický kontrolní systém pro načasování důležitosti dokumentů. Schopnost automaticky odesílat zprávy a úkoly odpovědným zaměstnancům na konci doby platnosti dokumentu.
Výsledky implementace
 • Získání přístupu k aktuálním verzím objednávek, objednávek, šablon pracovních dokumentů a školicích materiálů k bankovním produktům
 • Řešení bylo považováno za nejužitečnější implementaci IT v roce 2011 v bance.

Správa požadavků na opravy

2011 EMC Documentum
Popis projektu

Poskytuje technologická řešení pro monitorování, automatizaci, optimalizaci a včasný příjem služeb vytvářením jednoduchých požadavků typu jediným kliknutím.

Funkční možnosti

Automatizace celého cyklu aplikačního procesu pro opravy v prostorách banky.

Výsledky implementace

Celý cyklus zpracování žádostí o opravu bankovních prostor byl automatizován, což zahrnuje:

 • Zahájení aplikace
 • Koordinace žádosti a schválení odhadu oprav
 • Monitorování provádění oprav
 • Generování analytických zpráv o opravách.

Řízení sjednávání smluv odboru nákupu a správy banky

2011 EMC Documentum
Popis projektu

Řešení pro provádění smluvních činností podniku, které umožňuje urychlit procesy schvalování a podepisování smluvních dokumentů, zajistit jejich systematické a spolehlivé ukládání, automatizovat procesy akreditace protistran.

Funkční možnosti
 • Vedení adresáře dodavatelů, proces ověřování a akreditace dodavatele
 • Automatické připomenutí opětovné akreditace protistrany
 • Podpora standardních a nestandardních šablon smluvních dokumentů a tras pro jejich schválení/podepsání
 • Automatické určení cesty průchodu dokumentu v závislosti na typu dohody, částce, měně nebo jiných podmínkách
 • Možnost „vzdáleného“ (mimo kancelář) výkonu koordinačních funkcí
 • Podpora společné simultánní úpravy dokumentu schvalovateli, přidávání komentářů a připojování dalších souborů během schvalovacího procesu
 • Oprava všech akcí v historii dokumentu, kontrola nad verzováním a revizemi dokumentů
 • Podpora automatického a manuálního generování registračních čísel smluvních dokumentů podle stanovených pravidel
 • Rychlé vyhledávání dokumentů v systému podle různých atributů
 • Sledování stavů, podmínek a pokroku při plnění smluvních závazků, s funkcí upomínek a možností automatického obnovení.
Výsledky implementace
 • Byly automatizovány procesy vytváření a zpracování žádostí o emise z oblasti odpovědnosti správců bankovních smluv
 • Vypracování smluv
 • Vyjednávání smluv a registrace podepsaných smluv
 • Hledání a přístup k sjednaným a podepsaným smlouvám
 • Tvorba analytických zpráv.