• Politika ochrany osobních údajů
  Osoba odpovědná za otázky týkající se zásad ochrany osobních údajů je Dr. Juri Stern (Dr. Jurij Štern) Koenigsallee 45 44789 Bochum (Бохум) info@soft-xpansion.com
 • PŘEČTĚTE SI TYTO ZÁSADY POLITIKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚPLNĚ A POZORNĚ!
  Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou součástí všeobecných podmínek společnosti soft Xpansion GmbH & Co. KG a platí pro konkrétní data shromážděná na tomto webu nebo jinak, námi nebo naším obchodním partnerem (Avangate BV, Prins Hendriklaan 26 II, 1075 BD, Amsterdam, Nizozemsko). Jako uživatel obdržíte v tomto popisu zásad ochrany osobních údajů veškeré nezbytné informace o tom, jak a za jakým účelem my nebo poskytovatelé třetích stran (například externí weboví hostitelé) shromažďujeme a používáme údaje získané od vás. Shromažďování, ukládání, zpracování a používání vámi poskytnutých údajů jsou přísně omezeny ustanoveními německého federálního zákona o ochraně údajů (BDSG), Obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO), zákona o telekomunikacích (TMG) a rovněž Obecným nařízením o ochraně údajů (General Data Protection Regulation). Respektujeme důvěrnost vašich osobních údajů a pracujeme v rámci stanoveném zákonem. Shromažďování údajů se provádí, pokud je to možné, zcela dobrovolné. Zaručujeme vysokou úroveň zabezpečení vašich osobních údajů, zvlášť důvěrných. V tomto ohledu vám nedoporučujeme zapomínat na obecná nebezpečí spojená s používáním internetu. Bez dalších opatření, zejména v e-mailovém provozu, nebudou vaše data chráněna.
 • Osobní údaje
  „Osobními (personálními) údaji“ rozumíme ty údaje, pomocí kterých lze identifikovat konkrétní jednotlivce. Údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány na našich webových stránkách nebo jinými prostředky (prostřednictvím e-mailu, služeb technické podpory atd.). Osobní údaje, které jsme oprávněni od vás požadovat, mohou zahrnovat vaše jméno, jméno zaměstnavatele, pracovní pozici, pracoviště, soukromou nebo pracovní poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a faxové číslo. Abyste mohli nakupovat produkty nebo se účastnit dalších aktivit na našem webu, musíte nám poskytnout své osobní údaje. Některé údaje, které od vás žádáme, jsou povinné, jiné nám mohou být zaslány dle libosti. Pokud nám neposkytnete všechny požadované informace, nebudete moci zadat svoji objednávku nebo žádost.
 • Přístup k osobním údajům a jejich aktualizace
  V případě změny vašich osobních údajů můžete je aktualizovat přímo na našem webu. Za tímto účelem nám pošlete e-mail nebo se zaregistrujte s novými údaji. Pokud potřebujete vědět o tom, které z vašich osobních údajů máme uloženy, kontaktujte nás.
 • Použití shromážděných osobních údajů
  Údaje předané vámi, našimi autorizovanými přeprodejci a distributory, partnery nebo třetími stranami budou zpracovány a ukládány přednostně na serverech v Německu. Můžeme čas od času změnit umístění serveru bez předchozího oznámení; osobní údaje však budou v každém případě uloženy a chráněny na základě této politiky důvěrnosti. soft Xpansion je může ukládat, zpracovávat a přenášet do přidružených společností nebo třetích stran k provádění následujících služeb: • Vyřízení objednávky, včetně online platby, s cílem vás informovat o stavu objednávky • Vystavení faktur • Dodání objednaných produktů • Poskytování technické podpory • Informování o aktualizacích, speciálních nabídkách a nových produktech, službách a průzkumu trhu • Poskytnutí vám nejrelevantnějšího obsahu a zlepšení použitelnosti webových stránek • Dodržování legislativních požadavků • Zajištění dodržování podmínek této dohody, včetně vyšetřování případných porušení • Pro všechny ostatní zákonné účely Některé údaje, jako je typ použitých služeb a denní počet uživatelů, mohou být společností Soft Xpansion použity pro statistické účely, marketing nebo jiné zákonné účely. Tyto údaje budou shromažďovány v agregované statické formě bez identifikace jednotlivců. Časový rámec pro automatické mazání vašich údajů je předem určen. Například registrační údaje, které od nás nevyžadují žádné další informace, budou z databáze odstraněny po 14 dnech. Zasíláme některé konkrétní údaje našemu vývojovému partnerovi (soft Xpansion Ukraine Ltd., Kosmonavtov 30a, 21021 Vinnica, Ukrajina), abychom opravili chyby nebo vyvinuli jednotlivé funkce.
 • Ochrana shromážděných údajů
  V souladu se svým výrobním standardem společnost soft Xpansion přijala opatření k ochraně údajů shromážděných na našem webu. Používáme network firewall a certifikát SSL od společnosti Comodo, zejména k ochraně konkrétních osobních údajů. Nikdo však nemůže zaručit, že vaše osobní údaje budou vždy a v plném rozsahu chráněny. Jste také zodpovědní za zachování důvěrnosti vašich osobních údajů a jejich ochranu před neoprávněným přístupem. soft Xpansion má právo uschovávat vaše osobní údaje po dobu, kdy používáte tento web nebo produkty, a to v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném příslušnými platnými zákony. I když vaše osobní údaje smažeme, mohou být stále uloženy na záložním médiu nebo v jiných systémech.
 • Vaše práva
  Máte právo kdykoli získat bezplatné informace o vašich osobních údajích, které máme v držení. To zahrnuje zdroj, příjemce a účel sběru dat. soft Xpansion vám navíc uděluje právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání dat. Toto právo se však nevztahuje údaje, které musí být podle zákona ukládány nebo které jsou nezbytné k podnikání. Aby bylo možné osobní údaje kdykoli vypnout, jsou uloženy v samostatném kontrolním seznamu. Pokud jsou údaje zaznamenány bez zákonné povinnosti archivovat, vaše údaje na vaši žádost smažeme. Pokud je archivace povinná, vaše údaje zablokujeme. Pokud společnost soft Xpansion podle vašeho názoru zaznamenala a zpracovala vaše údaje, aniž by dodržela příslušná pravidla, zašlete prosím podrobný dopis se stížností běžnou poštou na adresu: soft Xpansion GmbH & Co. KG Koenigsallee 45 44789 Bochum Germany nebo na e-mail: info@soft-xpansion.com V takovém případě přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom zvážili důvody vaší stížnosti a v případě potřeby je odstranili.
 • Vaše shoda
  Můžete volně zasílat personální informace na adresu soft Xpansion. Pokud však nebyla sdělena všechna požadovaná data, je možné, že některé úkony nelze provést (fakturace bez adresy, například, či nákup softwaru bez jména). Pokud se rozhodnete přihlásit k odběru našeho informačního zpravodaje, abyste zůstali informováni o speciálních nabídkách, nových verzích softwaru, vydáních produktů, marketingových nebo jiných informacích, bude váš registrační e-mail uložen na našem serveru spolu se všemi v něm obsaženými informacemi. Používáme tyto informace k zasílání výše uvedených sdělení. Odběr informačního zpravodaje můžete kdykoli a bez námahy odhlásit kliknutím na tlačítko Odhlásit dole. Pokud se zaregistrujete s konfliktními podmínkami (přihlásíte se k odběru infomačního zpravodaje, ale chcete dostávat pouze informace o produktu), soft Xpansion se bude snažit splnit vaše přání.
 • Webová analytika Google
  Na tomto webu se používá Google Analytics, služba webové analytiky poskytované společností Google, Inc. («Google»). V Google Analytics se používají cookies, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači a určené k tomu, aby pomohly webu analyzovat, jak uživatelé tento web používají. Informace sgenerované souborem cookie o vašem použití webu (včetně vaší IP-adresy), budou přenášeny a ukládány společnosti Google na serverech ve Spojených státech. Google bude používat tyto informace k vyhodnocení vašeho použití webu, sestavovaní zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování jiných služeb souvisejících s činnosti webu a použitím internetu. Google rovněž může poskytovat tyto informace třetím osobám, pokud se to vyžaduje ze zákona, nebo když takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji uchovávanými v Google. Můžete odmítnout použití cookies volbou příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, avšak mějte na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.
 • Remarketingové funkce Google nebo «Podobné publikum»
  Poskytovatel využívá remarketing společnosti Google Inc. („Google“) nebo funkci „Lookalike publikum“ na webu . Poskytovatel může použít tuto funkci k nasměrování návštěvníků na webové stránky s cílenou reklamou prostřednictvím zobrazování na obrazovce reklam souvisejících se zájmy uživatelů webových stránek poskytovatele, kdy navštěvují jiné webové stránky v kontextové reklamní síti Google. Google používá soubory cookie k analýze použití webových stránek, které tvoří základ pro vytváření grafických reklam zaměřených na zájmy. Google to dělá ukládáním malého souboru s pořadím čísel v prohlížečích návštěvníků webových stránek. Toto číslo se používá k zachycení návštěv webových stránek a anonymních údajů o používání webových stránek. Nejsou ukládány žádné osobní údaje týkající se návštěvníků webových stránek. Pokud následně navštívíte jiný web v reklamní síti Google, zobrazí se vám reklamní displeje, které se pravděpodobně budou vztahovat k dříve navštíveným oblastem produktů a informací. Používání souborů cookie Google můžete trvale deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací pluginu: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=ru. Případně můžete zakázat používání cookies třetími stranami tak, že přejdete na stránku pro odhlášení online reklamy na adrese www.networkadvertising.org/choices/ a vložíte tam další informace, které se zde uvádí pro odhlášení. Dodatečné informace o remarketingu Google a prohlášení o ochraně údajů Google lze najít na stránce http://www.google.com/privacy/ads/.
 • Sledování konverzí Google AdWords
  Jako součást Google AdWords používáme online reklamní program Google AdWords a sledování konverzí. GoogleConversionTracking je analytická služba nabízená společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, «Google»). Pokud kliknete na reklamu povolenou společností Google, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou dobu trvání, neobsahují osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci jednotlivců. Pokud navštěvujete určité stránky na našem webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, může společnost Google a my zjistit, že jste klikli na reklamu a byli na tuto stránku odesláni. Každý zákazník Google AdWords má svůj vlastní samostatný soubor cookie. Neexistuje tedy žádný způsob, jak sledovat soubory cookie prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané s použitím konverzního souboru cookie se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky AdWords, které jsou důležité pro sledování konverzí. Tímto způsobem se zákazníci dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou (tagem) pro sledování konverzí. Nedostávají však žádné informace, které by mohly být použity k identifikaci uživatelů. Pokud se sledování nechcete účastnit, můžete svůj souhlas s používáním této funkce odvolat deaktivací instalace souborů cookie prostřednictvím příslušného nastavení v softwaru vašeho prohlížeče (možnost odpojení/zakázání). Poté budete vyloučeni ze statistik sledování konverzí. Další informace a prohlášení společnosti Google o ochraně údajů naleznete na adrese: http://www.google.com/policies/privacy/.
 • Odkazy
  Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Uvědomte si, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů na těchto jiných webech. Doporučujeme našim uživatelům, aby si při každém opuštění našeho webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na každém webu, který shromažďuje osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na informace shromážděné na tomto webu.
 • Dotazy k zásadám ochrany osobních údajů a změnám
  Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně této politiky ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na e-mail: info@soft-xpansion.com nebo prostřednictvím obyčejné pošty. soft Xpansion ponechává si právo kdykoliv měnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Nenovější verze politiky důvěrnosti budou zveřejněny na webových stránkách po příslušných oznámeních. Zveřejněno: srpen 2020
Souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů a cookies
Údaje se používají pro efektivnější práci s naší webovou stránkou a statistiku používání webové stránky návštěvníky. Informace o použití vašich údajů najdete na stránce «Politika ochrany osobních údajů» a «Cookies»
Kontaktujte nás Kontaktujte nás